004921124790940
neustipcorrectie

Neustipcorrectie - Duitsland

Wat is het verschil tussen de neustipcorrectie en de neuscorrectie?

De neustipcorrectie is in de meeste gevallen slechts een onderdeel van de standaardneuscorrectie. Er zijn echter ook situaties waarin uitsluitend sprake is van een misvorming van de neustip, bij een verder normale neus.

  • Bij deze ingreep worden geen benige structuren gecorrigeerd. Het gaat hier om een ingreep aan de kraakbenige en weken delen. Om die reden is het bij een neustipcorrectie van belang dat er gedurende een kortstondige periode een neusspalk wordt gedragen. Om zwellingen en blauwe plekken te voorkomen wordt een neusspalk door vele neuschirurgen aanbevolen.
  • Weliswaar kan de neustipcorrectie in principe onder plaatselijke verdoving (lichte slaap) plaatsvinden, maar zijn de verdovingsnaalden dermate pijnlijk dat ook hier een algehele anesthesie wordt aanbevolen.
  • Voor een stevige vormgeving van een neustip is normaal gesproken een open toegang noodzakelijk. Alleen op deze manier is het mogelijk om de structuren perfect te identificeren en deze te corrigeren. Om deze reden wordt voor het corrigeren van de neustip in de regel gekozen voor een open toegang.

Wat zijn de mogelijkheden van een neustipcorrectie?

 

Er bestaan vele chirurgische technieken daar waar het gaat om de neustipcorrectie. Daarvan behandelen wij hier een aantal:

  • Het verhogen van de neustip kan worden bereikt door het verminderen van het onderste voorste deel van het neustussenschot, het vernauwen van de neusvleugelkraakbeenderen (tastbaar op het puntje van de neus en vaak zichtbaar als twee bobbels) en het aanbrengen van inwendige hechtingen ten behoeve van het fixeren van de neusvleugelkraakbeenderen.
  • Voor het vernauwen van de neustip kunnen de neusvleugelkraakbenige delen bij de neustipcorrectie via hechtingen worden gevormd. Soms moet het kraakbeen worden doorgesneden en opnieuw worden gehecht. Af en toe zijn bij een bolvormige afwijking kraakbeentransplantaten benodigd om de neustip vorm te geven.
  • Het verlagen van de neustip kan worden bereikt door het inkorten van het voorste bovenste deel van het neustussenschot en het neusvleugelkraakbeen. In het geval bij de neustipcorrectie een te ingrijpende inkorting wordt vereist, dan kunnen de neusgaten te groot worden. Dit kan worden gecorrigeerd door de neusvleugels in te korten (wedge excision) in de huidplooi van de overgang naar de wang.
  • Het stabiliseren van de neussteeg wordt bereikt met behulp van weke kraakbenige delen met een kleine kraakbeentransplantaat (zogenoemde columella strut), wat van het neustussenschot kan worden gewonnen.

Hebt u vragen over onze behandelingen, neem dan contact met ons op. Een afspraak maken:

Hoe verloopt de nabehandeling van een neustipcorrectie?

Na afloop van de neustipcorrectie, ondanks dat er geen botten zijn gebroken, wordt het dragen van een neusspalk gedurende enkele dagen in de meeste gevallen aanbevolen. De spalk dient te voorkomen dat er zich tussen de huid en de kraakbenige structuren een bloeduitstorting of een langer aanhoudende zwelling wordt gevormd. De hechtdraden op de neussteeg worden ongeveer na 10 dagen verwijderd. Over het geheel genomen, neemt de genezingsfase na de neustipcorrectie duidelijk minder tijd in beslag dan die van een volledige neuscorrectie.

Bij een oorspronkelijk rechte, brede neustip moet men na de neustipcorrectie enigszins geduld opbrengen. Ook als uitsluitend de inwendige structuur is gecorrigeerd, moet de uitwendige huidmantel zich daaraan aanpassen. Dat kan enige maanden in beslag nemen.

Welke complicaties kunnen zich voordoen bij een neustipcorrectie?

Bij een neustipcorrectie is de waarschijnlijkheid dat er complicaties kunnen optreden in zijn geheel geringer dan bij een standaardneuscorrectie. Desondanks zijn in principe bijna alle complicaties mogelijk die in het artikel over de neuscorrectie zijn beschreven.

Overige onderwerpen

  • cosmetische neuscorrectie
    Dit hoofdstuk gaat verder in op het thema van de cosmetische neuschirurgie. Tevens wordt daarbij onder andere ingegaan om eventuele mogelijke complicaties.