004921124790940
kuitimplantaten

Kuitimplantaten

Afbeelding: Kuitimplantaat gevuld met siliconengel. Dit is een zogenaamd anatomisch gevormd implantaat.

Waaruit bestaan kuitimplantaten?

Afbeelding: Spoelvormig kuitimplantaat gevuld met siliconengel. Bij het rechteruiteinde kunt u vaag een U-vormige lus zien doorschemeren. Deze dient tijdens het implanteren voor de verankering van de inbrengstaaf.


silicon kuitimplantaat

Terwijl borstvergrotingen door middel van borstimplantaten tot de dagelijkse ingrepen van plastische chirurgen behoren, is de vraag naar kuitvergroting (zie ook kuitcorrectie) door middel van kuitimplantaten duidelijk kleiner. Door de ontwikkelingen op het gebied van borstimplantaten is echter ook de kwaliteit van kuitimplantaten verbeterd.

Ook bij kuitimplantaten wordt tegenwoordig geen vloeibaar siliconen meer gebruikt, maar is siliconengel de standaard. Men spreekt ook wel van cohesieve siliconengel. De stevigheid van de buitenwand is duidelijk verbeterd, zodat het zelfs bij zware kneuzingen of stoten weinig waarschijnlijk is dat deze kapotgaat. Kuitimplantaten zijn bestand tegen belastingen van de kuit. Een ruw oppervlak wordt bij kuitimplantaten niet gebruikt, omdat kapselfibrose (verharding van het implantaatkapsel) in de spierloge van de m. gastrocnemius bijna nooit voorkomt. Bovendien moeten de implantaten door zeer kleine sneden (4 cm) tot een diepte van 30 cm geschoven worden. Dat zou met een ruw oppervlak bijna onmogelijk zijn.

 

Meestal worden de hier beschreven implantaten geïmplanteerd; met een stevige omhulling en een vulling van siliconengel. Er bestaan echter ook solide, d.w.z. vaste gummiachtige implantaten. Deze worden verderop beschreven.

Zijn siliconen veilig?

In de geneeskunde wordt siliconen gebruikt voor drains, implantaten (niet alleen borstimplantaten) en voor het onderhoud van instrumenten.

In het verleden bestond de verdenking dat siliconen de ontwikkeling van borstkanker, reumatische aandoeningen en auto-immuunziekten zou bevorderen. Dit leidde juist in de VS tot uitgebreide onderzoeken die deze verwijten konden weerleggen. Intussen is siliconen een van de best onderzochte materialen in de medische wereld. Het wordt gezien als een veilig materiaal. De belangrijkste onderzoeken vindt u onder aan deze pagina.

Hebt u vragen over onze behandelingen, neem dan contact met ons op. Een afspraak maken:

Welke vormen van kuitimplantaten bestaan er?

In principe bestaan er twee basisvormen. Deze zijn te zien op de afbeeldingen:
 • Anatomische kuitimplantaten: Deze zijn aan één kant dikker en vormen zo het bovenste derde deel van de kuit. Ze worden meestal bij mannen gebruikt om de bovenste kuitmusculatuur beter te laten uitkomen. Verder wordt deze vorm ook gebruikt voor patiënten die na een klompvoetoperatie in hun kindertijd hypotrofe kuitmusculatuur (dunne kuiten) overhielden.
 • Spoelvormige kuitimplantaten: Deze zijn slanker dan de anatomische kuitimplantaten en worden vooral gebruikt om vrouwelijke kuiten te vormen. Afhankelijk van de diagnose en de grootte van het implantaat kan met deze implantaten ook het middelste en onderste gedeelte van de kuit gecorrigeerd worden.

Vaste, individueel aanpasbare kuitimplantaten.

Naast de hierboven beschreven kuitimplantaten met een vulling van siliconengel bestaan er ook implantaten die solide zijn, d.w.z. uit vast siliconen bestaan. Deze implantaten kunnen individueel aangepast worden, wat in het bijzonder bij kuitmisvormingen door verwondingen of operaties een voordeel kan zijn. Ze worden gemaakt door gespecialiseerde bedrijven. Er wordt dan een gipsafdruk van de kuit(en) gemaakt, zodat de inschatting van de benodigde vorm zeer precies is.

Wat zijn de voor- en nadelen van vaste, resp. siliconengelhoudende implantaten?

Voordelen van standaardimplantaten:
 • goedkoper
 • minder arbeid bij de productie
 • omdat ze zacht zijn, zijn ze vaak nauwelijks voelbaar.
 • geen gipsafdruk nodig
Voordelen van vaste kuitimplantaten:
 • op maat te maken
 • kunnen ook tijdens de operatie nog verder op maat gesneden worden.
Nadelen van standaardimplantaten:
 • alleen confectiematen
 • geen aanpassing van de vorm mogelijk tijdens de operatie
Nadelen van vaste implantaten:
 • heel vast en daardoor vaak voelbaar
 • aanzienlijk duurder
 • meer arbeid bij de productie
 • gipsafdruk nodig

Wat zijn kuitexpanders?

Ook kuitexpanders zijn kuitimplantaten, ze worden echter nauwelijks gebruikt. Expanders zijn siliconen hoesjes die via een ventiel opgevuld kunnen worden. De expander wordt in de kuit geïmplanteerd ter hoogte van de plek waar het opvuleffect gewenst is. Het ventiel, dat via een klein siliconen slangetje met de expander verbonden is, wordt goed voelbaar onder de huid geplaatst. Nu kan er week na week via het ventiel een keukenzoutoplossing in de expander ingebracht worden. Zo wordt de ruimte beetje bij beetje opgevuld en neemt het kuitimplantaat in volume toe. Door de expansie wordt het weefsel opgerekt en wordt er een holle ruimte gecreëerd die als plaats voor het definitieve kuitimplantaat dient. Om ervoor te zorgen dat het effect blijvend is, moet het oprekken van het weefsel over een periode van ongeveer 6 weken gebeuren. De hoeveelheid en snelheid van de opvulling zijn afhankelijk van het weefsel, de gewenste weefseloprekking en de pijngrens van de patiënt. Wanneer is het gebruik van een expander zinvol? Het gebruik van een expander heeft zin als het om extreme diagnoses gaat. Bijvoorbeeld na verwondingen, verbrandingen en bij van kinds af aan bestaande kuithypotrofie. In die gevallen is er te weinig weefsel, zodat men tijdens de operatie zelfs bij implantatie van middelgrote kuitimplantaten grote problemen kan krijgen vanwege de kleine proporties.

Studies inzake het thema siliconen implantaten.

De grootste onderzoeken naar siliconenimplantaten gingen over borstimplantaten. Hier worden de onderzoeken besproken die ook voor kuitimplantaten gelden, omdat ze ook uit siliconen bestaan.
 • Juni 1999; National Academy Institute of Medicine; Eindconclusie: Bindweefselziekten, kanker, neurologische aandoeningen en andere systemische aandoeningen worden bij vrouwen met siliconen borstimplantaten niet vaker aangetroffen dan bij vrouwen zonder siliconen implantaten.
 • 1998; Sturrock R.D., FRCP, Independent Review Group (IRG); Eindconclusie: Er bestaat geen verband tussen siliconenimplantaten en bindweefselziekten …
 • 1998; European Committee on Quality Assurance and Medical Devices in Plastic Surgery; Eindconclusie: Er bestaat geen verband tussen auto-immuun- of bindweefselziekten en borstimplantaten. Bovendien wordt in huidige studies aangetoond dat siliconen borstimplantaten geen kwaadaardige ontaarding van cellen veroorzaken.