004921124790940
lipverkleineing lipreductie

Lipverkleining - Lipreductie

Wat zijn de redenen voor een lipverkleining?

De lipverkleining is een ingreep die veel minder vaak wordt uitgevoerd dan de lipvergroting. Er zijn echter ook voorbeelden van mensen die zeer grote lippen hebben. Daarbij gaat het veelal om de onderlip en niet zozeer om de bovenlip. Bij het syndroom van Down (trisomie-21) en andere syndromen worden overmatig grote lippen vaker aangetroffen. Vaker ligt echter de oorzaak bij de etniciteit van de betreffende persoon. Met name mensen van Afrikaanse oorsprong klagen vaak over grote lippen en gaan naar een plastische chirurg met de wens voor een lipverkleining.

Gerelateerde termen: Lipreductie, lippen verkleinen, lippen corrigeren, liplift.

Hoe wordt een lipreductie uitgevoerd?

Het behoort tot de mogelijkheden om een lipreductie onder plaatselijke verdoving uit te voeren. De begeleidende verdoving (lichte slaap) is veelal echter aangenamer.

De gebruikelijke chirurgische ingreep omvat het verwijderen van een spiraalvormig slijmvliesweefsel met bindweefsel aan de binnenzijde van de lip. De afmetingen van dit slijmvliesstukje zijn afhankelijk van de omvang en de vorm van de lip. Indien de omvang tot aan de mondhoek reikt, en daarmee horizontaal te lang is, dan worden er in dat geval aanvullende wiggen verwijderd. Bij de chirurgische ingreep van de lipverkleining is er geen sprake van blijvend zichtbare littekens.

Het wigvormig verwijderen van een deel van het midden van de onderlip op de middellijn is uitsluitend in uitzonderingssituaties te overwegen, aangezien er dan wel een zichtbaar litteken achterblijft.

Hebt u vragen over onze behandelingen, neem dan contact met ons op. Een afspraak maken:

Lippen verkleinen na een lipcorrectie met hyaluronzuur.

Een bijzondere vorm van lipverkleining is de lipcorrectie van met hyaluronzuur opgevulde lippen. Mocht de patiënt niet tevreden zijn met het resultaat, dan is het goed te weten dat de mogelijkheid wordt aangeboden de ingreep weer ongedaan te maken. Het betreft een soort “tegengif”, een enzym (hylase), dat het ingespoten hyaluronzuur afbreekt.

 

Waaruit bestaat de nabehandeling van een lipverkleining?

 

De nabehandeling bij de lipverkleining is afhankelijk van de omvang van de chirurgische ingreep. Direct na de chirurgische ingreep is het koelen van de lip uiterst belangrijk. Het niet goed koelen van de lip kan resulteren in tot grote zwellingen. Aangezien lippen uiterst flexibel zijn, moet in de eerste dagen na de ingreep het spreken zoveel mogelijk tot een minimum worden beperkt. Bovendien wordt het aanbevolen om de voedselinname langzaam van vloeibare voeding naar normale voeding op te bouwen: vloeibaar – pap – gemalen voeding – normaal dieet. De hechtdraden kunnen na 10-14 dagen na de ingreep worden verwijderd.

Welke complicaties kunnen zich voordoen bij een lipverkleining?

Een gezegde onder chirurgen zegt dat er 2 typen chirurgen zijn waarbij het woord complicatie niet in hun woordenboek voorkomt:
de ene chirurg opereert niet en de andere liegt.

Uw plastisch chirurg dient u uitvoerig van de mogelijke complicaties en waarschuwingen te informeren,
zodat zij snel worden waargenomen en adequaat worden behandeld om erger te voorkomen.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de belangrijkste complicaties die kunnen optreden bij een lipverkleining:

 • Bloedingen na een lipreductie
  Bloedingen komen in de regel niet voor vanwege een zorgvuldige controle van de bloedstollingfunctie en een afsluitende compressie.
 • Zwellingen en bloeduitstortingen
  In de eerste dagen na de ingreep zijn zwellingen en milde bloeduitstortingen normaal. De zachte lippen kunnen soms vrij sterk opzwellen. Deze reactie kan worden verminderd door de lippen goed te koelen en via anti-zwellingmedicatie na de lipverkleining.
 • Huidsensitiviteitsstoringen na de lipverkleining:
  Een verslechtering van de huidgevoeligheid kan zich in het bijzonder voordoen bij grotere correcties. Meestal is dit echter van tijdelijke aard.
 • Littekenvorming:
  De vorming van de zogenoemde hypertrofische littekens (of keloïden) zijn in het bereik van de slijmvliezen vrij ongebruikelijk.
 • Letsel van aangrenzende structuren:
  De musculus orbicularis oris (mondkringspier) mag bij de lipreductie niet noemenswaardig worden aangetast; uitgezonderd zijn bijzondere uitzonderingssituaties. In die situaties moet er tevens in de middellijn worden gesneden om een sterke reductie te bereiken.
 • Infecties na een lipverkleining:
  Ter vermijding van infecties moeten de normen voor een zorgvuldige standaardhygiëne worden nageleefd. Er mogen geen voedselresten in de nog niet geheelde wond belanden. Om die reden wordt vloeibare voeding aanbevolen tijdens de eerste dagen na de lipverkleining.
 • Openscheuren van de wond
  Dit is weliswaar mogelijk wanneer de mond teveel en te vroeg wordt bewogen na een lipverkleining, maar over het geheel genomen komt dat zelden voor.
 • Het risico van narcose / verdoving wordt hier niet besproken.

Overige onderwerpen

 • Lipvergroting
  In tegenstelling tot de lipverkleining is het niet direct noodzakelijk een lipvergroting uit te voeren via een chirurgische ingreep. Met fillers (opvulmiddelen) zoals hyaluronzuur is het mogelijk met injecties in de lip een contourlijn en/of een volle lip aan te maken. De houdbaarheid van het resultaat is echter slechts ongeveer 12 maanden, afhankelijk van het preparaat.