004921124790940
kuitverkleining denervatie

Denervatie - Selective neurectomy

Beschrijving van een kuitreductie door denervatie (zenuwdoorsnijding)

Denervatie is het doorsnijden van de zenuwstammen die naar de gastrocnemiusspier lopen. Het effect is echter geringer dan bij een volledige verwijdering van de gastrocnemius. Een zenuwdoorsnijding kan de omtrek met 2 tot 4 centimeter verminderen. De reden hiervoor is dat ondanks de optredende krimp het volume van de kuitspier behouden blijft. Bovendien wordt de kuitspier nog altijd door veel individuele zenuwvertakkingen aangestuurd. Ze komen niet uit de zenuwstammen vanuit de knieholte en kunnen doordoor de doorgesneden zenuwstammen gedeeltelijk vervangen. Het gevolg is dat de verwachte spierverkleining niet zal plaatsvinden.

In veel gevallen wordt de zogenoemde selectieve neurectomie (denervatie) toegepast voor kuitverkleining. Bij deze methode snijdt de chirurg alleen de zenuwtak door op de gastrocnemiusspier, die zich aan de inwendige kop zit. De opzij liggende spierkop wordt niet doorgesneden, aangezien deze dicht bij de zenuwtak van de soleusspier ligt. Zou deze worden doorgesneden dan kun je functieverlies verwachten.

Voordelen:

  • Lopen de zenuwen normaal, dan is de ingreep minder complex
  • Een korte herstelperiode na de operatie
  • Door het zeer kleine wondoppervlak is het risico op complicaties in vergelijking tot spierverwijdering en liposuctie lager.
  • De littekens zijn meestal onzichtbaar
  • In vergelijking tot kuitverkleining zonder operatie door injectie met botulinumtoxine is het effect permanent.

Nadelen:

  • Door het atypische verlopen van de zenuwen is de ingreep alleen voorbehouden aan zeer ervaren chirurgen.
  • De kuitverkleining is alleen in geringere omvang mogelijk.
  • Een perfect gezonde spier wordt gedenerveerd

Hebt u vragen over onze behandelingen, neem dan contact met ons op. Een afspraak maken: